EPILEPSIFÖRENINGEN I JÖNKÖPINGS LÄN

EPILEPSIFÖRENINGEN I JÖNKÖPINGS LÄN

Kontakt: Barnarpsgatan 19 55316 Jönköping info@epilepsijkpg.se 036310213

Aktuella händelser:

Årsmöte

AktiviteterSkapad av Sven Wernvik tor, januari 12, 2017 05:48:03

Kallelse till Årsmöte

i Epilepsiföreningen i Jönköpings län


Tid: lördagen den 25 februari klockan 14,00

Plats: Equmeniakyrkan, Storgatan 29, Anderstorp

Vi behöver hitta nya ledamöter/suppleanter till styrelsen. Är du intresserad av styrelseuppdrag inför kommande verksamhetspriod kontakta valberedningen. Pertti Ohvo tel 070-2893169, Jan-Åke With tel 070-2915429 eller Nina Ericsson tel 036-40170. Vid årsmötet har valberedningen redan tillfrågat personer, om de är villiga att ställa upp som representanter för föreningen, men det är Du, som avgör vem som ska väljas.


Har Du förslag på en fråga (s.k. motion) som ska tas upp på årsmötet skickar du denna motion senast den 10 febr till info@epilepsijkpg.se eller till:

Epilepsiföreningen i Jönköpings län

Barnarpsgatan 19

553 16 Jönköping


Årsmötet ska ta beslut som direkt eller indirekt påverkar dig som medlem. Därför är det viktigt att du deltar och gör din röst hörd på årsmötet.

Vill du i förväg ha verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen för år 2016 samt preliminärt förslag till verksamhet och budget för 2017? Hör i så fall av dig i god tid till föreningen, så skickar vi alla papper till dig per post.


För samåkning från HSO i Jönköping ring Peter Söderström, tel 070-9419766

På grund av att vi behöver planera förtäring (Taco) är det bra om du anmäler att du kommer till Sven Wernvik tel 076-1729541


Alla som kommer till årsmötet deltar i ett lotteri. Tag med dig denna kallelse till årsmötet och riv av och lämna in talongen till oss i styrelsen då du kommer, så har du chansen att vinna ett fint pris.LOTTSEDEL
Namn…………………………………………………………………..

  • Kommentarer(0)